Richterskalan

Richterskalan används för att mäta jordbävningar

En seismografisk skala.

När media rapporterar om jordbävningar så används för det mesta den skala som kallas för Richterskalan för att tala om hur allvarlig jordbävningen var. Det här är en skala som anger den energi som har frigjorts under jordskalvet. Skalan är logaritmisk och det betyder att den fungerar i steg där varje steg innebär 32 gånger mer energi. Rent praktiskt så betyder det att ett skalv som ligger på 6 på Richterskalan är 32 gånger kraftigare än ett skalv som ligger på 5. Något som är unikt med den här skalan för mätning av jordbävningar är att den inte har en övre gräns, men man har inte uppmätt jordskalv på över 9 på Richterskalan och den här typen av kraftiga skalv är mycket ovanliga.

Richterskalan har sitt namn från Charles Richter som år 1935 tog fram skalan tillsammans med Beno Gutenberg vid Kaliforniens Teknologiska Institut. Skalan var från början till för att mäta ett område i Kalifornien och man satte en nollpunkt som innebar en svag jordbävning för att inte behöva anta negativa värden.

Så mäter man med Richterskalan

För att kunna mäta den energi som frigörs med ett skalv så använder man sig av en så kallad seismograf. Det här är en maskin som uppfattar vibrationerna i jorden då den träffas av energivågorna som har släppts loss. Man måste inte ha seismografen placerad nära epicentrum för att få en läsning. Seismografen tar hänsyn till saker som avstånd till skalvets centrum så att man får en läsning som är korrekt. Richterskalan är effektiv men inte alltid perfekt eftersom den energi som man mäter inte alltid visar precis hur pass stor förödelse det handlar om. Marken kan ju röra sig på lite olika sätt och det betyder att även en jordbävning med lägre grad på skalan kan vara riktigt farlig i bebodda områden. När man vill beakta det där med förödelse så finns det andra skalor som fokuserar mer på denna bit.

Mercalliskalan

En skala som fokuserar mer på de effekter som en jordbävning har är den som kallas för Mercalliskalan. Med den här skalan så ser man på skalvets intensitet och det här gör man genom att se närmre på de skador som det har orsakat. Marcalliskalan har, till skillnad från Richterskalan, en övre gräns då den består av 12 steg. Steg 12 innebär total förödelse där man har fått sprickor i marken och där landskapet har förändrats.

Momentmagnitudskalan och fler

En nyare skala som påminner om Richterskalan är Momentmagnitudskalan som används i Sverige. Med den här skalan så använder man sig av måttet som förkortas Mw. I Japan så har man Shindoskalan och den mäter hur kraftigt ett skalv är vid en bestämd plats på jordytan. Ett annat land som använder sig av denna skala är Taiwan.