Tsunami

Tsunami fenomenet blev extremt känt under katastrofen i Thailand 2004.

Tsunami är en välkänd naturkatastrof med flera ödesdigra katastrofer de senaste åren.

Ordet tsunami är japansk och det betyder hamn-våg. I Japan så har man länge varit medveten om de enorma vågor som kan komma in mot land efter ett jordskalv på havsbotten, men det är inte bara i Japan som det här fenomenet har ställt till med stor förödelse. För många svenskar så är ordet tsunami synonymt med Thailand där många svenskar år 2004 överraskades av de enorma vågorna som orsakades av en jordbävning i Indiska oceanen. Det är inte bara jordbävningar under havet som kan leda till tsunamivågor, en vulkan som delvis står på land och delvis finns under vattenytan kan också då den faller samman av ett utbrott skapa enorma vågor som drar in över land.

Hur uppstår en tsunami?

När man talar om tsunamivågor så menar man för det mesta den typ av våg som uppkommer efter ett jordskalv under vattenytan. Skalvet får vattenmassan som finns ovanför botten att röra på sig och då kan det bli till en våg som snabbt rör sig över havet. Om man befinner sig på havet så är det inte säkert att man ens märker av tsunamivågen för den blir först stor då den närmar sig land. Skillnaden mellan den här typen av våg och den som uppkommer av vindar är att tsunamivågen är som en gigantisk pelare av vatten som rör sig snabbt mot land utan att förlora hastighet. Det kan röra sig om hastigheter på omkring 700 km/h.

Man kan också få den här effekten om en bergssida rasar ner i havet och trycker bort vattenmassor eller om en meteorit slår ner i havet.

Faran med tsunamis

När en tsunami närmar sig land så kommer den med en massa energi och det är det här som är så farligt. Även om den inte håller rekordhöjd och kommer som en 10 meter hög mur in mot land så kommer kraften att ha förödande effekt på människor och på bebyggelse. När flodvågen har slagit in över land så kommer vattenmassorna dras ut till havs igen. Det här går fort och innebär att människor och djur inom en kort stund kan befinna sig mitt ute på havet flera kilometer från land. Det är av stor vikt att evakuera människor då en tsunami är på väg mot land eftersom kraften i vågen slår sönder allt som kommer i dess väg. Efter tsunamin i Japan år 2011 så har man även insett att den här typen av naturkatastrof kan få katastrofala konsekvenser då känsliga strukturer som kärnkraftverk kan förstöras av den.