Vulkanutbrott

Vulkanutbrott kan vara en allvarlig naturkatastrof för de som bor nära en vulkan.

Vy över byn Pompeji och vulkanen Vesuvius. Byn ödelades efter ett kraftigt vulkanutbrott.

För de flesta så är ett vulkanutbrott synonymt med förödelse. Då man kanske har besökt klassiska städer som Pompeji och sett hur folk inte hade en chans att fly vulkanens utbrott så kan man få intrycket av att ett vulkanutbrott alltid är samma sak som snabb och plötslig död och förödelse men så är det inte, och idag så har vi ganska bra koll på vad som händer med jordens vulkaner så att vi kan utrymma närliggande samhällen i tid. Det är inte bara marknivå som drabbas av den här typen av utbrott. Många minns kanske våren 2010 då den isländska vulkanen Eyjafjallajökull skapade kaos i flygtrafiken då den spydde ut aska i luften.

Hur uppstår ett vulkanutbrott

En vulkan är en öppning i jordskorpan där bergarter i smält form kan ta sig upp från jordens inre och sprida sig över jordytan. Det som kommer upp ur vulkanen är magma och den är mycket het. Så snart som magman tar sig ut ur vulkanen så börjar den stelna och då kallas den för lava. Det här kan ske i luften såväl som i vattnet för det finns förstås också vulkaner på havsbotten. Det kan ta tid för magma att ta sig upp och den samlas ofta i depåer som kallas för magmakammare. Beroende på hur magman tar sig till ytan och hur pass mycket kisel som finns i den så får man ett vulkanutbrott som är explosivt eller som bara innebär att en massa lava rinner ut. Ju mer kisel som finns i magman, ju mer trögflytande blir den. Vid ett explosivt förlopp så kan berget gå sönder och magman kastas långt upp i luften. Med magman så kommer det gas och det är den här gasen som är särskilt farlig för människor och som vid allvarligare utbrott kan vara svår att komma undan.

Hur dödligt är ett utbrott?

Idag så har vi bättre koll på vulkaner som kan tänkas närma sig ett utbrott och det gör att vulkanutbrotten inte längre är så dödliga som de en gång var i och med att man kan evakuera folk i god tid. Vulkaner kan vara aktiva eller icke aktiva och med hjälp av satelliter och annan tekniskt utrustning som mäter vad som händer under jordskorpan så kan man förutspå när ett utbrott är på gång. Det som är svårare att ta hand om är den förstörelse av byggnation, boskap och mer som sker då stora mängder lava flyter ut och stelnar. På vissa håll i världen så försöker man styra om floder av lava för att på så vis skydda bostadsområden och lantbruk. Vulkanutbrott som sker snabbt och plötsligt kan bli mycket dödliga då de är svåra att fly från. Särskilt när det rör sig om explosiva utbrott som kommer med mycket gas och lava bomber som faller ner från skyn.